send link to app

First Choice Mobile


4.8 ( 6528 ratings )
Finanza
Sviluppatore Ayudhya Capital Services Company Limited
Libero

First Choice Mobile Application offers you the most convenient way to get in touch with our promotions & services anywhere, anytime.

Mobile services:
•My Account - Account summary, view billing statement, view recent transactions
•My Search - promotion and product search
•My Rewards - Reward Points Redemption for Krungsri First Choice Visa Card
•My Cash - cash loan transaction on mobile


เฟิร์สช้อยส์ โมบายแอพพลิเคชั่น สำหรับสมาชิกกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ให้คุณสะดวกสบายกว่าด้วยโปรโมชั่น และบริการที่ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

บริการของเรา
•บัญชีของฉัน – ตรวจสอบรายละเอียด สถานะข้อมูลบัญชี ใบแจ้งยอดบัญชี และรายการสินเชื่อที่ยังไม่เรียกเก็บ
•ค้นหา – โปรโมชั่นต่างๆ ตามประเภทบัตร และบริการ
•คะแนนสะสม – แลกคะแนนสะสมรับของกำนัลสำหรับลูกค้ากรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
•สินเชื่อเงินสด – ทำรายการสินเชื่อเงินสดทันใจผ่านโทรศัพท์มือถือ